TIN TỨC

Nhân viên quản trị web và chăm sóc khách hàng online

TÊN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1:  Nhân viên quản trị web và chăm sóc khách hàng online 1.      Số lượng: 03 nhân sự 2.      Yêu cầu kinh nghiệm (thời gian, công việc, lĩnh vực….) Thành thạo trong việc quản trị web và các mạng xã hội khác để phục vụ quảng bá hình ảnh hỗ […]

Trưởng phòng Marketing – Phát triển kênh đại lý

TÊN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 3:  Trưởng phòng Marketing – Phát triển kênh đại lý 1.      Số lượng: 01 nhân sự 2.      Yêu cầu kinh nghiệm (thời gian, công việc, lĩnh vực….) Đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng, chăm sóc, Tìm hiểu phát triển hệ thống kênh phân phối liên quan xây dựng […]

Nhân viên chăm sóc khách hàng

TÊN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 2:  Nhân viên chăm sóc khách hàng 1.      Số lượng: 03 nhân sự 2.      Yêu cầu kinh nghiệm (thời gian, công việc, lĩnh vực….) Đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng, chăm sóc, hỗ trợ hệ thống kênh phân phối liên quan xây dựng cụ thể là cửa cuốn, […]