Hoạt động sản xuất – Kinh doanh

1. Phòng Kinh doanh – và kế toán

  • Khởi động, đầu tuần họp giao ban về kế hoạch SX – KD tuần mới
  • Các phong ban triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra

2.Tổ sản xuất cửa khe thoáng công nghệ ĐỨC

3.Tổ sản xuất cửa Tấm liền công nghệ Australia

4.Mô tơ các loại AC, AD, YH, THM….

5.Hàng thành phẩm sẵn sàng lên đường đến với các công trình lớn – công trình nhỏ

 

6. Tổ đội xe sẵn sàng lên đường