Họp tổng kết quý I năm 2021

Với khẩu hiệu “Chất lượng khẳng định đẳng cấp” Wintec luôn thực hiện theo chu trình PDCA : Kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động khắc phục để đảm bảo năng suất chất lượng và tiến độ thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Vừa qua Wintec đã tổ chức cuộc họp tổng kết quý I năm 2021 đánh giá hiệu quả hoạt động 03 tháng đầu năm từ đó đưa ra định hướng mục tiêu phát triển trong các quý tiếp theo.

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Quý – Chủ tịch HĐQT đưa ra những mục tiêu mà Wintec cần phải thực hiện giai đoạn 2021 – 2025:

  • Cải tiến, áp dụng hiện đại hóa tự động hóa các công đoạn sản xuât sản phẩm nâng cao năng suất lao động.
  • Năm 2022, áp dụng hệ thống ISO Quản lý chất lượng 9001:2015 vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Đẩy mạnh, mở rộng hệ thống phân phối.

Bà Nguyễn Thị Hương – Tổng giám đốc công ty đưa ra ý kiến “CBCNV là cốt lõi của công ty, bên cạnh chú trọng đầu tư công nghệ hóa, Wintec cũng cần phải thu hút đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ CBCNV nâng cao trình độ, lao động sáng tạo, chất lượng hiệu quả. Quan tâm tới đời sống của CBCNV, tạo dựng những nét đẹp văn hóa của Wintec.”

Cuối buổi họp, CBCNV Wintec đồng lòng quyết tâm xây dựng Wintec ngày càng phát triển vững mạnh, phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cửa cuốn, cửa tự động.