• Kết nối bluetooth điện thoại điều khiển từ xa
  • Sử dụng song song với tay điều khiển
  • Thêm người dùng bằng tính năng bảo mật quét mã QR
  • Giao diện dễ dùng thông minh, cài đặt app đơn giản, nhanh chóng